Lena Mård

Kontakt – Tel: 0706612720 – E-post: lenamard@live.se

Inspiration
Glädje
Livskraft

Förändringsarbete på grupp- och individnivå

Bakgrund

Kursledare, fitness-instruktör, kostrådgivare, och personlig tränare. Internationella certifieringar inom personlig träning, Ai-Chi, healing, och hypnoterapi. Qi-Gong och Chi-Ball instruktör med fokus på olika former av stressreducerande träning.

Universitetsstudier inom pedagogik, psykologi, idrottsvetenskap, och kost. Hårmineralanalysterapeut via Trace Elements och har arbetat med tester på både människor och djur.

Kursverksamhet inom häst med träning för att utveckla samspelet mellan ryttare och häst. Försäljning av kosttillskott till människa och djur via det egna märket Holans.

2020–

Konsult inom personlig utveckling, hälsa, och socialt arbete. Individuellt anpassat samtalsstöd för individer som behöver stöd och råd i livet.

2010–

Livsstilsbehandlingar och gruppterapi. Förändringsarbete för individer och grupper med psykisk ohälsa.

2000–

Kursverksamhet inom hälsa och personlig utveckling. Gruppträning inom medicinsk Yoga, Qi-Gong, mindfulness, meditation, och avslappning. Anordnar regelbundet temahelger, kurser, och workshops inom hälsa och personlig utveckling.

1990

Personlig tränare med fokus på olika former av vattenträning. Personlig tränare, Ai-Chi instruktör, vattenterapi (A.E.A San Diego, USA). Individuell kostrådgivning.

Skola

Glädje och livskraft inom skolan. Föreläsningar, workshops, och handledning inom hälsofrämjande metoder med fokus på stressreducering och personlig utveckling. Handledning av personal, elevhälsofrämjande insatser inom skola.

Tillämpar tekniker utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi), MI (motiverande samtal).

Meriter

Kurator på Natur- och Miljöskolan i Åmål (konsult)

Deltidsanställd som kurator på Enköpingshälsan

Företag

Inspiration för medarbetare och ledning. Förebygg och hantera psykisk ohälsa på arbetsplats, skapa ett bättre arbetsklimat genom att sätta personalens hälsa i fokus. En investering i personalens hälsa kan ha många positiva fördelar för företaget och mindre sjukskrivningar som följd.

Personlig utveckling

Kurs på grupp- och individnivå

Personlig utveckling handlar om att reflektera över hur olika beteenden påverkar både sig själv och andra människor i sin omgivning. För att förändra en infekterad arbetssituation behöver man börja med att lära känna sig själv.

Individuella samtal

Individuella samtal syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din livssituation. Samtalsstöd till sina anställda kan förebygga en sjukskrivning eller underlätta vid behov av rehabilitering. Samtalen anpassas efter individens personliga behov.

Gruppsessioner

Stressreducering på grupp- och individnivå

Gruppsessioner är anpassade utifrån vilka önskemål, syften, och mål man har för sin arbetsgrupp. Det kan finnas behov av att utveckla samarbetet, skapa trygghet och tillit, eller öka förståelsen för olika personligheter.

Tillämpar olika former av stressreducerande metoder: mindfulness, Yoga, Qi-Gong, och meditation.

Samtalsstöd

Stresshantering, nedstämdhet och oro, livsstilsförändring och relationer.

Vuxen

Individuellt anpassat samtalsstöd för dig som behöver stöd och råd i livet.

Ibland behöver vi ha någon som lyssnar och kan hjälpa med råd i svåra stunder. Samtal kan hjälpa dig att utveckla insikter som skapar en ökad medvetenhet. Oavsett om du befinner dig i ett vägskäl i livet, behöver motiveras till förändring, eller bearbeta tidigare händelser i ditt liv.

Erbjuder även gruppsessioner med terapi där vi låter den sociala gemenskapen vara en del av förändringsprocessen. Känna stöd ifrån andra människor som befinner sig i liknande situationer ger en samhörighet som skapar trygghet och indirekt stärker din självkänsla.

Föräldrar och barn/ ungdomar

Är ditt barn/ ungdom behov av samtalsstöd? Samtalets syfte är att stärka självkänsla och identitet, lindra känslor av ångest och oro.

Kontakt – Tel: 0706612720 – E-post: lenamard@live.se